AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection er en del av AXA Group, et verdensledende selskap innen forsikring og kapitalforvaltning, med 161.000 ansatte som betjener 103 millioner kunder i 59 land. I 2015 utgjorde AXA`s IFRS inntekter 98,5 milliarder Euro med ett underliggende resultat på 5,6 milliarder Euro. AXA hadde 1363 milliarder Euro i forvaltningskapital per 31. desember 2015.

Our company

Våre produkter

Låne- og betalingsforsikring er vårt mest vanlige forsikringsprodukt og tilbys kundene når de påtar seg en økonomisk forpliktelse, for eksempel boliglån, billån, kredittkort eller andre løpende betalingsforpliktelser. Forsikringene beskytter kundene dersom de ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser på grunn av sykdom, ulykke, arbeidsledighet, funksjonsnedsettelse eller dødsfall. Vi tilbyr også frittstående forsikringsprodukter som gir økonomisk trygghet ved ulykke, dødsfall eller alvorlig sykdom.

Våre tjenester

Tjenester som inngår i et samarbeid med AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection omfatter blant annet produktutvikling, porteføljeanalyser, salgs- og markedsføringsløsninger. Vi tilbyr også tjenester innen  reassuranse og utvikler i samarbeid med våre partnere tilpassede løsninger. I tillegg håndterer vi strukturerte porteføljetransaksjoner.

All kundeservice og skadebehandling håndteres ved den norske virksomheten.