Vi hjelper deg å planlegge, gjennomføre, følge opp og analysere salg- og markedsføringskampanjer mot dine eksisterende kunder, men også for å nå ut til nye.

Sammen utarbeider vi et skreddersydd salgs- og markedsføringsprogram, slik at vi kan tilby kundene dine de rette produktene til rett tidspunkt, i rett kanal. Ved hjelp av data-og segmenteringsanalyser får vi nyttig innsikt i dine kunders behov og atferd. Det gir bedre beslutninger med hensyn til både tilbud, pris og salgskanal.

Tilgjengelig i alle kanaler – for både nye og eksisterende kunder

Noen kunder ønsker å møtes ansikt til ansikt. Andre foretrekker en telefonsamtale eller kommunikasjon via Internett. Uansett hva kundene dine foretrekker, hjelper vi deg å utforme salgs- og servicestrategier som oppfyller kundenes behov. Dessuten tilbyr vi en rekke tjenester som hjelper deg med kryss- og mersalgstilbud.