Med rask og korrekt veiledning gjør vi det så enkelt som mulig for kundene dine å melde en skade og kreve erstatning. Vi gir råd og støtte i hver fase, slik at kunden aldri skal føle seg utelatt.

I alle landene hvor vi driver virksomhet, tilbyr vi kundene dine lokal kundeservice og skadebehandling. For å forbedre servicen ytterligere måler og analyserer vi resultatene fortløpende – for at du og kundene dine skal bli fornøyde.