Personvern er viktig for oss i AXA. Vi verdsetter den tillitt du har til oss, og ønsker med dette å hjelpe deg til å forstå hvordan vi samler inn, beskytter og bruker personlige opplysninger om deg.

Bruk og beskyttelse av personopplysninger

For AXA (clp.partners.axa/no) er beskyttelsen av dine personopplysninger svært viktig. clp.partners.axa/no eies og drives av AXA SA. Vi verdsetter din tillitt, og vil gjerne informere om hva slags opplysninger vi samler inn, hvordan vi beskytter dem og hvordan de brukes. Vi behandler personopplysninger, dvs. ikke-offentlig informasjon som identifiserer deg, med respekt og i overensstemmelse med denne Policy om Personvern. Personopplysninger er en grunnforutsetning for å kunne oppnå vår målsetting om å skaffe produkter og tjenester til deg.

Denne Policy om Personvern er utformet for å skaffe informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og oppgir personopplysninger som vi får når du besøker clp.partners.axa/no på nettet. Denne Policy om Personvern gjelder kun for personer med domisil i Norge når de bruker våre nettsider.

Vår Policy om Personvern

Dette er vår Policy om Personvern:

  • Vi skal beskrive hva slags personopplysninger vi samler inn, hvordan vi beskytter dem og hvordan vi kan bruke dem.
  • Vi skal opprettholde fysisk, elektronisk og prosedyreremessig vern for å beskytte personopplysninger som vi oppnår om våre kunder og om dem som bruker og besøker våre websider.
  • Vi skal ikke dele personopplysninger med utenforstående firmaer eller rapportere informasjon til noen av våre tilknyttede selskaper, unntatt som notert nedenfor.
  • Vi skal kreve av utenforstående firmaer som skaffer tjenester til oss og som vi oppgir personopplysninger til at de retter seg etter vår standard når det gjelder Policy om Personvern.

Her finner du opplysninger om vår praksis for håndtering og sikring av dine personopplysninger. Denne Policy om Personvern inneholder bl. a. eksempler på typer av informasjon som vi måtte samle inn, og hvilke typer av firmaer og andre som vi måtte dele disse opplysningene med. Disse eksemplene er kun illustrasjoner, og skal ikke betraktes som et fullstendig bilde over vår praksis når det gjelder innsamling og deling av informasjon.

Innsamlet informasjon

Online informasjon og innsamling.

Du kan besøke våre hjemmesider uten å oppgi hvem du er eller avsløre noen opplysninger om deg selv, inkludert din e-postadresse. I slike tilfeller vil våre Web-tjenere samle inn navnet på domenet som du brukte for å få tilgang til Internett, som f. eks."aol.com" eller "yahoo.com," og hvilket nettsted du kom fra og hvilket du går videre til.

Vi kan komme til å velge utenforstående firmaer som skaffer tjenester på våre vegne, og bruke disse opplysningene for å måle antallet besøk, gjennomsnittstid av hvert besøk, hvilke sider som er slått opp og annen statistikk om besøkende på våre hjemmesider, generelt. Vi kan også komme til å bruke slike data for å kontrollere nettstedets ytelse, og for å gjøre bruken av stedet enklere og mer hensiktsmessig.

Vi kan komme til å sette opp statistikker om hva vi finner ut om våre kunder, salg, trafikkmønster, og tjenester, og gi disse videre til tredjeparter. Når vi skaffer slike statistikker til tredjeparter vil de imidlertid ikke inneholde noen personopplysninger som kan identifisere deg, med mindre du har samtykket i å motta informasjon som er skreddersydd til deg.

I tillegg er det enkelte deler av dette nettstedet hvor vi kan trenge å samle inn personopplysninger fra deg til et bestemt formål, for eksempel for å skaffe deg visse opplysninger som du ber oss om. Formålet med innsamlingen av personlige data er å tilrettelegge kommunikasjonen med kundene, bl. a. når det gjelder å oppdatere kunder om produkter og tjenester, behandle bestillinger eller skaffe kunder visse opplysninger som de ber om. Opplysningene som samles inn fra deg kan være navn, adresse, telefonnummer, faksnummer eller e-postadresse. For våre sider som gjelder leverandørers mangfold er det nødvendig å samle informasjon om kjønn og etnisk opprinnelse, for eksempel om din bedrift har en kvinnelig eier.

Cookies

Såkalte cookies er små datafiler som lagres av Web-tjeneren på PC-ens harddisk. Vi, og tusenvis av andre nettsteder, bruker cookies til å gjøre bruken av Internett bedre for deg, samt måle hvordan du bruker det. Ved hjelp av cookies kan vi presentere skreddersydde tilbud eller innhold som kan være av interesse for deg. Vi kan også bruke cookies til å gjenkjenne deg neste gang, eller til å huske navnet ditt slik at du ikke behøver å taste det inn hver gang du besøker våre hjemmesider. Det kan være mulig å stille inn nettleseren slik at du får melding hver gang du mottar en cookie, eller slik at du kan forhindre cookies fra å bli sendt. Merk imidlertid at hvis du ikke aksepterer cookies, kan du begrense funksjonene vi kan tilby deg når du besøker våre hjemmesider.

Lenker til andre websider

Vi påtar oss intet ansvar for hvilke metoder andre nettsteder, som du går til fra våre sider, bruker til å samle inn opplysninger. Vi kan ikke garantere hvordan disse partene bruker cookies eller om de plasserer cookies på din PC som kan identifisere deg personlig. Du bør undersøke Policy om Personvern for alle nettsteder du er innom for å forstå hvordan de samler inn, bruker og oppgir informasjon.

Kommunikasjon via e-post

Fra tid til annen kan vi komme til å sende deg kommunikasjon som kan være nyttig for deg via e-post, bl. a. kommunikasjon om våre produkter og tjenester eller tilbud fra tilknyttede selskaper eller tredjeparter. Du kan velge om du vill motta slike e-postmeldinger eller ikke.

Kryptering

Vi bruker krypterings- og autentiseringsverktøy for å beskytte informasjon som vi samlet på våre hjemmesider. E-post kommunikasjon utenfor våre sider vil imidlertid ikke nødvendigvis være beskyttet. Hvis du tenker på å sende oss en e-post som inneholder strengt konfidensielle opplysninger, som f. eks. et kredittkortnummer, kan det være bedre å ringe eller sende det med vanlig post.

Besøkende/Registrerte brukere

Når du besøker våre hjemmesider kan du få tilgang til visse aspekter uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre noe om deg selv. Vi samler ikke inn noen opplysninger om deg når du bruker disse tjenestene. Vi kan komme til å be deg om å registrere deg som medlem for å kunne få tilgang til andre steder og kunne bruke dem. Når du registrerer deg som medlem kan vi samle inn personopplysninger hver gang du bruker nettstedet.

Informasjon vi kan oppgi, og til hvem

Vi kan komme til å oppgi informasjon som vi samler inn til andre organisasjoner som vist nedenfor. Slike andre organisasjoner som vi gir informasjon til har plikt til kun å bruke disse opplysningene til uttalte formål. Informasjon gan oppgis som følger:

Informasjon til tjenesteleverandører

Vi kan oppgi personopplysninger som vi samler inn til andre, som f. eks. forsikringsagenter, banker og administratorer som skaffer tjenester til oss eller til deg på våre vegne, f. eks når det gjelder:

  • Markedsføring av våre produkter og tjenester;
  • Beskyttelse mot bedrageri; og
  • Vedlikehold eller utvikling av vår programvare.

Vi krever i alle tilfeller at tjenesteleverandører som får personopplysninger av oss retter seg etter vår Policy om Personvern, og kun bruker disse opplysningene til de formål som er satt opp i denne policy. Oppgift av personopplysninger til slike tjenesteleverandører gjøres for å hjelpe oss til å gi deg en bedre service.

Informasjon til andre tilknyttede selskaper

Vi kan komme til å oppgi identifiserende informasjon, som f. eks. navn, adresse, telefonnummer og informasjon om transaksjoner eller erfaring til andre tilknyttede selskaper. Våre tilknyttede selskaper arbeider innen forskjellige forretningsområder fra økonomiske tjenester (f. eks. forsikring og lånevirksomhet) til konsumvarer (f. eks. elektriske apparater og lyspærer). Vi kan oppgi personopplysninger til andre tilknyttede selskaper, for eksempel for å:

  • Oppfylle henstillinger fra deg; og
  • Tilby deg andre produkter eller tjenester som vi mener du kan ha interesse av.

Tilby deg andre produkter og tjenester som vi mener du kan ha interesse av

Vi kan oppgi personlige opplysninger som vi samler inn til andre finansinstitusjoner (som f. eks. banker) som vi har felles markedsføringsordninger med slik at vi sammen godkjenner eller tilbyr produkter eller tjenester.

Annen informasjon som er lovlig tillatt

Vi kan oppgi informasjon i andre tilfeller hvor det er tillatt eller kreves av loven. Vi kan for eksempel oppgi informasjon til politi eller statlige forsikringsmyndigheter.

Ingen deling av informasjon til andre formål

Vi skal ikke dele dine personopplysninger med noe utenforstående firma til noe formål annet enn det som er beskrevet ovenfor. Vi vil for eksempel ikke selge personlige opplysninger til utenforstående selskaper som ønsker å markedsføre sine produkter eller tjenester til deg. Vi kan tilby produkter og tjenester på vegne av slike utenforstående selskaper, men vi vil ikke oppgi personlige opplysninger om deg til dem.

Lenker til andre websider

clp.partners.axa/no kan inneholde lenker til andre nettsteder som f. eks. AXA distributører eller salgsfirmaer. Vi forsøker alltid å skaffe lenker kun til nettsteder som deler vår respekt for personopplysninger, men vi påtar oss intet ansvar for innhold, sikkerhet eller praksis om personvern på disse sidene.

Sikkerheten av innsamlet informasjon

Vi opprettholder streng fysisk, elektronisk og administrativ beskyttelse i overensstemmelse med gjeldende standard, for å forhindre at noen skal få uautorisert og uhensiktsmessig tilgang til dine personopplysninger. Vi begrenser tilgang til personlige opplysninger til medarbeidere og tjenesteleverandører som har behov for disse opplysningene til berettigede forretningsformål, til hjelp når de skal svare på forespørsler fra deg. Medarbeidere som overtreder vår Policy om Personvern vil disiplineres.

Tilgang til innsamlet informasjon

Du kan forandre, slette eller oppdatere de opplysningene du gir oss via dette nettstedet ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor.

Slik kontakter du oss

Hvis du har eventuelle spørsmål om denne Policy om Personvern ber vi deg om å bruke siden Kontakt oss. Vi tar gjerne imot spørsmål og forslag om vår Policy om Personvern.

Forandringer i vår Policy

Vi ber om at du sjekker vår Policy om Personvern med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert om eventuelle forandringer. Selv om vi forbeholder oss retten til å modifisere eller supplere denne Policy om Personvern, vil vi gjøre informasjon om alle eventuelle større forandringer tilgjengelig på våre hjemmesider i minst 30 dager etter endringen.

"Opting In" - Kundenes valg om informasjonsdeling

Vi er sterkt engasjert i å verne om personopplysninger og i å bruke eller dele disse opplysningene på en måte som forbedrer eller utvider de tjenestene vi kan tilby deg. Ved aktivt å akseptere vilkårene i denne Policy om Personvern ved å merke av rubrikken på clp.partners.axa/no, godkjenner du at personlige- eller forbrukeropplysninger deles som beskrevet ovenfor.

Praksis og policy i denne Policy om Personvern erstatter alle tidligere notiser eller utsagn om dette emnet.

Denne Policy om Personvern gjelder ikke for dine forhold til selskaper som ikke tilhører AXA, som f. eks. banker og uavhengige forsikringsagenter. Deres egne regler for personvern vil styre hvordan de bruker og oppgir personlige opplysninger som du lar dem få tilgang til.

Denne Policy om Personvern gjelder kun AXAs praksis hva innsamling av informasjon angår.

Utstedelsesdato: 01/06/2016