Stoffet på dette nettstedet er kun til informasjonsformål, og dekker forskjellige emner som angår forsikring og andre finansprodukter og -tjenester. Selv om noen av disse opplysningene dreier seg om skatt, jus, regnskap eller lignende, tilbyr verken AXA eller noen av dets tilknyttede selskaper rådgivning om slike saker. Eventuell rådgivning om slike emner må alltid tilpasses dine spesielle forhold. Vi oppmuntrer deg derfor sterkt til å søke råd hos dine egne profesjonelle rådgivere for å gå igjennom juridiske, skattemessige, regnskaps- eller investeringsaspekter ved all informasjon som er gitt på dette nettstedet og hvordan de kan komme til å påvirke din spesielle situasjon.

Det er ikke meningen at dette nettstedet skal distribueres til eller brukes av eventuelle personer eller enheter i noen land eller jurisdiksjon hvor slik distribusjon eller bruk strider mot lokale lover og regler. Når de tilbyr dette nettstedet og informasjonen, eller produkter og tjenester via dette nettstedet, gjør AXA SA, ingen distibusjon eller anmodning til noen person om å bruke dette nettstedet, eller slik informasjon, produkter eller tjenester i jurisdiksjoner hvor loven forbyr slike nettsteder, slik informasjon og slike produkter eller tjenester.

Produkter og tjenester som tilbys på dette nettstedet:

  • er kun tilgjengelige i Norge; og
  • er underlagt alle gjeldende lover og regler.

Tegningsfirmaet har ene og alene ansvar for de finansielle forpliktelsene av individuelle produkter eller policies. Verken AXA eller noen andre tilknyttede selskaper av tegningsfirmaet er juridisk ansvarlige for product- eller policyforpliktelser.

Tegningsfirmaet har ene og alene ansvar for de finansielle forpliktelsene av individuelle produkter eller policies. Verken AXA Partners – Credit & Lifestyle Protection eller noen andre tilknyttede selskaper av tegningsfirmaet er juridisk ansvarlige for product- eller policyforpliktelser.

Informasjon om regelverk

AXA er handelsnavnet for Financial Assurance Company Limited ("FACL") (Registrert i England under nr.4873014) og Financial Insurance Company Limited ("FICL") (Registrert i England under nr.1515187).

De eneste "pakkeprodukter" som selges av FICL og FACL er forsikringsselskapenes produkter, disse drives i EU-medlemslandene samt Norge og Sveits. Ikke alle forsikringsselskapene nedenfor skaffer informasjon, tilbyr tjenester eller er nødvendigvis tilgjengelige på dette nettstedet.

Firmaets navn Registreringsnr Registreringsland Hovedsete for forretningsdrift
Financial Assurance Company - Norge NO 987 261 455 Norge Karenslyst Allè 2, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Financial Insurance Company Norge Norsk avdeling av utenlandsk foretak NO 976 686 756 Norge Karenslyst Allè 2, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Financial Insurance Group Services Limited - Norge NO 874 469 Norge Karenslyst Allè 2, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, Norge

AXA er kjennetegnet til selskapene Financial Assurance Company Limited, Financial Insurance Company Limited og Financial Insurance Group Services Limited. Financial Assurance Company Limited er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer NO 987 261 455. Financial Insurance Company Limited er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer NO 976 686 756. Financial Insurance Group Services Limited er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer NO 874 469 742. Selskapene har norske avdelinger som er registrert i Foretaksregisteret med samme organisasjonsnumre som nevnt ovenfor med adresse Karenslyst Allè 2, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo, Norge. Hovedkontorenes adresse er Building 6, Chiswick Park, Chiswick High Road, London, W4 5HR, United Kingdom.